OBS!!! Gudstjänst kl. 20.00-21.00
Börjar: 2018-12-09 kl 20:00
Slutar: 2018-12-09 kl 21:00
2 Advent. Gudstjänst med nattvard. Ledning: Krister, predikan: C-O Hultby. OBS!!! SERVERING FÖRE GUDSTJÄNSTEN KL. 19.00 i Cafe' Träffpunkten. Välkomna!

© Skandinaviska Turistkyrkan