Sanggudstjeneste
Börjar: 2018-12-09 kl 19:00
Slutar: 2018-12-09 kl 21:00
Sanggudstjeneste kl. 19.00 Tale ved Magne Aker Kirkekaffe og sosialt samvær etterpå. Alle er hjertelig velkommen til alle våre samlinger.

© Skandinaviska Turistkyrkan