Sanggudstjeneste
Börjar: 2018-01-07 kl 18:30
Slutar: 2018-01-07 kl 21:00
Kl. 19.00 Sanggudstjeneste. Åpen kafé og sosialt samvær etter samlingen.

© Skandinaviska Turistkyrkan