Gäster som medverkar

Ukuleleflickorna från Västkusten.

Trubadur Magne Nilsen.

Karin sjunger sjunger en norsk julsång.

Solveig kokar knäck.

Lasse och Carina.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan