"Sing along"

I Turistkyrkan samsas fem språkgrupper, den skandinaviska,den finska, den tyska och den engelsk-spanska. Två gånger per termin möts vi tillsammans i en Internationell gudstjänst och två gånger under våren har vi har internationella sångkvällar "Sing along". Musikledarna för de olika språkgrupperna har planerat och tagit fram sånger till de här kvällarna. De har också varit försångare. Det har känts som en bit av himlen öppnat sig under de här kvällarna. Det är gott att få sjunga tillsammans .Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan