Uppstart VT2022

I söndags startades vårterminen 2022 med gudstjänst.

Predikade gjorde Nisse Bergman och nattvarden leddes av Annika Bergman.

Ett mycket uppskattat inslag var besöket av Eva Kastberg och Samuel Deleskog, som medverkade med sång och musik.

De nya medarbetarna Lillemor och Kjell Boman deltog också i gudstjänstan.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan