Söndagsgudstjänst

Söndagen den 6 mars predikade Rolande Wiklander i gudstjänst över temat ”Vägen tlll Gud”. Heide välsignade även söndagens gudstjänst med sin sång, ackompanjerad av Christer Andréas. Maggan och Ingvar Alnervik gav en glimt från Sam-Hjälps arbete för att bistå Ukrainas folk med hjälp i deras utsatta situation. Förbön hölls och ljus tändes för Ukrainas folk och land. Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan