HÄNT I VECKA 48

Ännu en " Hela kyrkan sjunger" har ägt rum i Templo Ecumenico liksom cafékvällar fyllda med intressanta ämnen. Krister Wos Andersson har berättat om missionären, språkgeniet och bibelöversättaren, Nils Westlinds livsöde. Göran Klemetz fortsatte  med  Frälsningsarméns sångskatt i historia och nu tid. 

Gemensamt firande av 1 Advent har ägt rum enligt tradition i Las Palmas på förmiddagen och på kvällen i Playa del Inglés, med gudstjänster, körsång, predikan och gemensamt adventskaffe.

För sång och musik svarade, Göran Klemetz och Järt Svahn medan Carl-Olov Hultby och Nils Bergman var predikanter. Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan