Gäster som medverkar

Ukuleleflickorna från Västkusten.

Trubadur Magne Nilsen.

Karin sjunger sjunger en norsk julsång.

Solveig kokar knäck.

Lasse och Carina.

Temakväll om Bill Gathers sånger då Millan är mötesledare.

Ann-Marie, vår musiker, med Rune Burgén, pastor i Norge.

Pastorsparet Rita och Einar Stensland.

Sångfåglar från norra Sverige.

Norsk skönsjungande kvartett.

Stein och Ann-Marie "Vårsånger".

Stein och Magne "Vårkonsert".Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan