Årets sista gudstjänst

Årets sista söndag firades en rik och innerligt gudstjänst med barnvälsignelse, predikan av Gunnar Fhager och musik av Ann-Marie Gustavsson. Jesus sa: Låt bar­nen kom­ma hit till mig och hind­ra dem in­te: Guds ri­ke tillhör såda­na som de. San­ner­li­gen, den som in­te tar emot Guds ri­ke som ett barn, han kom­mer ald­rig dit in.”
Barn är livets gåva och vi får bära fram de små till Jesus för välsignelse och beskydd. Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan