Kyndelmässodagen

Kyndelmässodagen! Kyndel betyder ljus och vi läser om Jesus som kom som det sanna ljuset till världen. Pastor Ingemar Fhager reciterade Johannesevangeliets första kapitel och predikade om nåden och sanningen som kommer genom Jesus Kristus. Många ljus tändes intill Jesus-ljuset på glasbordet. Vid det goda kyrkkaffet i glashuset fördes innerliga och betydelsefulla samtal.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan