Kärt besök!

I dagens gudstjänst, 10 mars, var det kärt besök av Marianne Johansson med sonhustru. Marianne bodde i Puerto under flera vintrar mellan 2000-2014 och är en del av Turistkyrkans vänkrets. Rune Burgén ledde oss i predikan in i fastans texter. Heidi Burgen sjöng några av sina fina sånger. En innehållsrik och innerlig gudstjänst avslutades med gott kyrkkaffe i det fria.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan