Internationell gudstjänst

Tredje advent var det gemensam gudstjänst för alla kyrkans språkgrupper klockan 11.00. Alla kyrkans sittplatser fylldes och lilla salen fick också användas. Texten Mark 1:14-15 tolkades av de fyra pastorerna och varje predikan visades översatt till resp. språk. Underbar  gemensam sång där en vers fanns på resp. språk. Var och en bad på sitt språk Herrens bön. "Fader Vår" sjöngs sedan som en stark solosång. Det blev en gudstjänst med mäktig känsla av Gudsnärvaro och samhörighet . Till kyrkkaffe hade varje grupp tagit med sig någon specialitet från sitt hemland. Varje termin firas en gemensam gudstjänst. Pastorer och musiker möts en månad i förväg och planerar. Det är ett grannlaga arbete att väva samman en gemensam gudstjänst. För att skapa delaktighet översätts sång och tal till de fem språken, spanska, engelska, tyska, finska och svenska. Resultatet av förberedelse i bön och planering blev även i år en stor och glad gudstjänst. Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan