Ekumenisk Gudstjänst
Börjar: 2018-12-09 kl 11:30
Slutar: 2018-12-09 kl 13:30
Alla språkgrupper firar gemensam gudstjänst i Turistkyrkan. Kyrkkaffe.

© Skandinaviska Turistkyrkan