Sanggudstjeneste
Börjar: 2019-11-10 kl 19:00
Slutar: 2019-11-10 kl 21:30
Kl. 19.00 Gudstjeneste. Tale Harry Wiik Andersen Kirkekaffe og sosialt samvær etterpå. Alle er hjertelig velkommen til alle våre samlinger.
 

© Skandinaviska Turistkyrkan