Sanggudstjeneste
Börjar: 2019-12-08 kl 19:00
Slutar: 2019-12-08 kl 21:00
Kl. 19.00 Gudstjeneste. Tale av Jan Hoholm. Kirkekaffe og sosialt samvær etterpå. Alle er hjertelig velkommen til alle våre samlinger.
 

© Skandinaviska Turistkyrkan