BLI MEDLEM

Ett sätt att stödja Turistkyrkans verksamhet är att bli medlem i intresseföreningen – Skandinaviska Turistkyrkan. På så sätt hjälper du oss i vårt arbete bland semestrande skandinaver. Som medlem kan du välja att få rundbrev = verksamhetsrapport från den turistort du önskar. Du blir också inbjuden till Turistkyrkans årsmöte och har där möjlighet att vara med och påverka. Man behöver inte vara medlem i en församling för att bli medlem i Skandinaviska Turistkyrkan. 

MEDLEMSAVGIFT

Församling/Organisation 500 kr/år
Privatperson 300 kr/år

GÖR SÅ HÄR

Skicka oss en anmälan om att du vill bli medlem. Därefter kommer medlemsavgiften att faktureras. 

Vi hoppas få behålla dig som understödjande medlem, men du kan när som helst säga upp ditt medlemskap till någon av adresserna under "Kontakta oss". 

GDPR

Angående personuppgifter
Dessa uppgifter kommer vi i Skandinaviska Turistkyrkan att använda för att på bästa sätt kunna hålla kontakt med våra medlemmar.
Personuppgiftsansvarig är Skandinaviska Turistkyrkan 
org.nr. 885501-4083. 
För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta medlem@turistkyrkan.org

© Skandinaviska Turistkyrkan