BLI MEDLEM

Ett sätt att stödja Turistkyrkans verksamhet är att bli medlem i intresseföreningen – Skandinaviska Turistkyrkan. På så sätt hjälper du oss i vårt arbete bland semestrande skandinaver. Som medlem kan du välja att få rundbrev = verksamhetsrapport från den turistort du önskar. Du blir också inbjuden till Turistkyrkans årsmöte och har där möjlighet att vara med och påverka. Man behöver inte vara medlem i en församling/förening för att bli medlem i Skandinaviska Turistkyrkan men bör dela föreningens värdegrund.

MEDLEMSAVGIFT

Församling/Organisation 500 kr/år
Privatperson medlemsavgiften 250 kr/år

GÖR SÅ HÄR

Skicka oss en anmälan om att du vill bli medlem.
Betala sedan in medlemsavgiften till angivet plusgiro för Sverige eller giro för Norge. Därefter får du ett nytt inbetalningskort från oss inför ett nytt år.

Skandinaviska Turistkyrkan Sverige - plusgiro 50 06 21-8, 
Swish 1230064337
Skandinaviska Turistkyrkan Norge  - giro 7877.08.16229

Vi hoppas få behålla dig som understödjande medlem, men du kan när som helst säga upp ditt medlemskap till någon av adresserna under "Kontakta oss".

© Skandinaviska Turistkyrkan