Styrelsen

Skandinaviska Turistkyrkan har en styrelse, som ansvarar för verksamheten och lokalerna på de olika turistorter där verksamheten bedrivs. Styrelsen anger också de övergripande riktlinjerna för Turistkyrkans arbete på de olika turistorterna. Varje år i september hålls ett årsmöte för medlemmarna i Skandinavien, där styrelse och revisorer väljs. I årsmötet redovisas verksamhet och ekonomi.

Styrelseledamöter

Karl-Georg Winberg
 
Knut Stenerud
Gun-Britt Olofsson 
Tore Garvare
Evy Martinsen
K.G Nordanstad
Sigfred Rafoss
Karl Sørensen
Monica Winerdal 
Lars-Ivar Nilsson
Asle Stølsdokken
Ordförande, ordforande@turistkyrkan.org
Vice ordförande, Kansli Norge
Sekreterare, Kansli Sverige

Kansli Norge
Hans-Åke Sjöstrand
Allan Lundström
  
Bengt Kihlström
 
Kassör, adjungerande
Försäkringsärenden, adjungerande

Medlemsärenden
Valberedning
Bengt Kihlström
Reidun Westberg
Sten Sørensen
 
Sammankallande

© Skandinaviska Turistkyrkan