Styrelsen

Skandinaviska Turistkyrkan har en styrelse, som ansvarar för verksamheten och lokalerna på de olika turistorter där verksamheten bedrivs. Styrelsen anger också de övergripande riktlinjerna för Turistkyrkans arbete på de olika turistorterna. Varje år i september hålls ett årsmöte för medlemmarna i Skandinavien, där styrelse och revisorer väljs. I årsmötet redovisas verksamhet och ekonomi.

Styrelseledamöter

Karl-Georg Winberg
 
Enok Dahl Hansen
Annika Bjurling
Karl Sørensen
K.G Nordanstad
Sigfred Rafoss
Anne Wolf
Roland Wiklander
Roger Sylvén
Oddny Kårtveit Omdal
Bertel Kristensen
Ordförande, ordforande@turistkyrkan.org
Vice ordförande
Kansli Sverige
Kansli Norge
Adjungerade
Sven-Erik Simonsson
Allan Lundström
Arne Winerdal

 

Kassör
Försäkringsärenden
Sekreterare, Kommunikationsansvarig

Valberedning
Tatta Lennartsson
Sten Sørensen

Medlemsärenden
Bengt Kihlström
 
Sammankallandemedlem@turistkyrkan.org

© Skandinaviska Turistkyrkan