Styrelsen

Skandinaviska Turistkyrkan har en styrelse, som ansvarar för verksamheten och lokalerna på de olika turistorter där verksamheten bedrivs. Styrelsen anger också de övergripande riktlinjerna för Turistkyrkans arbete på de olika turistorterna. Varje år i september hålls ett årsmöte för medlemmarna i Skandinavien, där styrelse och revisorer väljs. I årsmötet redovisas verksamhet och ekonomi.

Styrelseledamöter

Krister Andersson
 
Oddny Kårtveit Omdal
Karl Sørensen
Sigfred Rafoss
Anne Wolf
Roland Wiklander
Roger Sylvén
William Enrione
Arne Olsson
Ordförande, ordforande@turistkyrkan.org
Vice ordförande


Adjungerade
Agnetha Gindemo Holmgen
Roger Svedberg
Arne Winerdal

 

Kassör
Försäkringsärenden
Sekreterare, Kommunikationsansvarig

Valberedning
Anitha Grytberg
Asle Stølsdokken
Bengt Kihlström

Medlemsärenden
Bengt Kihlström
 
Sammankallandemedlem@turistkyrkan.org

© Skandinaviska Turistkyrkan