Styrelsen

Skandinaviska Turistkyrkan har en styrelse, som ansvarar för verksamheten och lokalerna på de olika turistorter där verksamheten bedrivs. Styrelsen anger också de övergripande riktlinjerna för Turistkyrkans arbete på de olika turistorterna. Varje år i september hålls ett årsmöte för medlemmarna i Skandinavien, där styrelse och revisorer väljs. I årsmötet redovisas verksamhet och ekonomi.

Styrelseledamöter

Lars-Ivar Nilsson
 
Knut Stenerud
Gun-Britt Olofsson
Jan Erik Brusevolddalen
Tore Garvare
Evy Martinsen
K.G Nordanstad
Sigfred Rafoss
Karl Sörensen
Lars Westberg
Monica Winerdal 
Ordförande, ordforande@turistkyrkan.org
Vice ordförande
Sekreterare

..............................
Hans-Åke Sjöstrand
Allan Lundström

Kassör
Adjungerad
Adjungerad
© Skandinaviska Turistkyrkan