Styrelsen

Skandinaviska Turistkyrkan har en styrelse, som ansvarar för verksamheten och lokalerna på de olika turistorter där verksamheten bedrivs. Styrelsen anger också de övergripande riktlinjerna för Turistkyrkans arbete på de olika turistorterna. Varje år i september hålls ett årsmöte för medlemmarna i Skandinavien, där styrelse och revisorer väljs. I årsmötet redovisas verksamhet och ekonomi.

Styrelseledamöter

Karl-Georg Winberg
 
Asle Stølsdokken
Gun-Britt Olofsson 
Karl Sørensen
K.G Nordanstad
Sigfred Rafoss
Monica Winerdal
Roland Wiklander
Roger Sylvén
Oddny Kårtveit Omdal
Enok Dahl Hansen

Ordförande, ordforande@turistkyrkan.org
Vice ordförande
Sekreterare, Kansli Sverige
Kansli Norge
Adjungerade
Sven-Erik Simonsson
Allan Lundström
Arne Winerdal

 

Kassör
Försäkringsärenden
Kommunikationsansvarig

Valberedning
Bengt Kihlström
Tatta Lennartsson
Sten Sørensen

Medlemsärenden
Bengt Kihlström
 
Sammankallande
medlem@turistkyrkan.org

© Skandinaviska Turistkyrkan