Turistkyrkans kansli

Postadress
Svartviksslingan 73
167 38  Bromma

Telefon: 0705 121241
E-post: kansli@turistkyrkan.org

Ett sätt att stödja Turistkyrkans verksamhet är att bli medlem i intresseföreningen – Skandinaviska Turistkyrkan. På så sätt hjälper du oss i vårt arbete bland semestrande skandinaver. Som medlem kan du välja att få rundbrev = verksamhetsrapport från den turistort du önskar. Du blir också inbjuden till Turistkyrkans årsmöte och har där möjlighet att vara med och påverka. Man behöver inte vara medlem i en församling/förening för att bli medlem i Skandinaviska Turistkyrkan men bör dela föreningens värdegrund.

Sverige Postgiro 50 06 21 – 8
Norge Giro 7877.08.16229

Teamet

Ordförande
Karl-Georg Winberg

ordforande@turistkyrkan.org

Turistkyrkans kansli
Gun-Britt Olofsson
0705-121241
kansli@turistkyrkan.org

Kontakt i region Norge
Evy Martinsen
+47 93827378
evymartinsen@hotmail.no


Knut Stenerud
+47 90892959
knut@plasto.no


Medlemsärenden

medlem@turistkyrkan.org

© Skandinaviska Turistkyrkan