Turistkyrkans kansli

Postadress
Brushanevägen 30
197 32  BRO

Ett sätt att stödja Turistkyrkans verksamhet är att bli medlem i intresseföreningen – Skandinaviska Turistkyrkan. På så sätt hjälper du oss i vårt arbete bland semestrande skandinaver. Som medlem kan du välja att få rundbrev = verksamhetsrapport från den turistort du önskar. Du blir också inbjuden till Turistkyrkans årsmöte och har där möjlighet att vara med och påverka. Man behöver inte vara medlem i en församling för att bli medlem i Skandinaviska Turistkyrkan.

Sverige Plusgiro  50 06 21 – 8
Swish 123 006 4337
Norge Giro 7877.08.16229
Vipps 580566

Kansli Sverige
Annika Bjurling
+46 70 651 0877
kansli@turistkyrkan.org

Sekreteriat Norge
Synnøve Welle
+47 906 377 59
post.norge@turistkyrkan.org

Medlemsärenden
Bengt Kihlström

medlem@turistkyrkan.org

Ordförande
Karl-Georg Winberg

ordforande@turistkyrkan.org

© Skandinaviska Turistkyrkan