Turistkyrkans kansli

Postadress
Hedinsgatan 9, 8 tr
115 33  Stockholm

Telefon: +46(0)8-662 18 42
E-post: kansli@turistkyrkan.org

Ett sätt att stödja Turistkyrkans verksamhet är att bli medlem i intresseföreningen – Skandinaviska Turistkyrkan. På så sätt hjälper du oss i vårt arbete bland semestrande skandinaver. Som medlem kan du välja att få rundbrev = verksamhetsrapport från den turistort du önskar. Du blir också inbjuden till Turistkyrkans årsmöte och har där möjlighet att vara med och påverka. Man behöver inte vara medlem i en församling/förening för att bli medlem i Skandinaviska Turistkyrkan men bör dela föreningens värdegrund.

Sverige Postgiro 50 06 21 – 8
Norge Giro 7877.08.16229

Teamet

Ordförande
Lars-Ivar Nilsson

ordforande@turistkyrkan.org

Turistkyrkans kansli
Reidun Westberg
0046 - 8 - 662 18 42
kansli@turistkyrkan.org

Kontakt i region Norge
Evy Martinsen
+47 93827378
evymartinsen@hotmail.no


Knut Stenerud
+47 90892959
knut@plasto.no


Medlemsärenden

medlem@turistkyrkan.org

© Skandinaviska Turistkyrkan