Värdegrund

Skandinaviska Turistkyrkan
Föreningens namn är Skandinaviska Turistkyrkan, registrerad som ideell förening
med org nr 885501-4083.

VÅR VÄRDEGRUND

  • Vår värdegrund baseras på följande utdrag ur Lausannedeklarationen
  • Vi bekräftar vår tro på den ende evige Guden, världens Skapare och Herre.
  • Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration.
  • Vi hävdar att det finns endast en Frälsare och endast ett evangelium.
  • Vi tror på den Helige Andes kraft.
  • Vi hävdar att Kristus sänder sitt återlösta folk in i världen på samma sätt som Fadern sände Honom och att detta kallar oss att gå in i världen på ett lika djupt och helutgivande sätt.
  • Vi tror att Jesus Kristus ska återvända personligt och synligt, i makt och härlighet, för att slutföra sin frälsning och dom.

VÅR MÅLSÄTTNING

  • att bedriva evangeliskt arbete på Bibelns grund i Europa och andra delar av världen där nordiska turister gästar.
  • att mottaga gåvor och använda dessa i överensstämmelse med målsättningen.
  • att enligt målsättningen äga och förvalta lös och fast egendom.
© Skandinaviska Turistkyrkan