Sanggudstjeneste.
Börjar: 2020-02-16 kl 19:00
Slutar: 2020-02-16 kl 21:30
Kl. 19.00. Gudstjeneste. Tale ved Nils Gustav Johnsen Kirkekaffe og sosialt samvær etterpå. Alle er hjertelig velkommen til alle våre samvær.

© Skandinaviska Turistkyrkan