Cafékväll med livsberättelse.
Börjar: 2020-02-19 kl 19:00
Slutar: 2020-02-19 kl 21:00
Cafékväll med ett samtal mellan Sune Överhagen och Marianne Andréas utifrån boken "Dimman lättar - att leva med MS". Servering. Välkomna!

© Skandinaviska Turistkyrkan