Sanggudstjeneste
Börjar: 2021-01-17 kl 19:00
Slutar: 2021-01-17 kl 20:30
Kveldens predikant er Guri Estdahl. Det blir mye sang og musikk.

© Skandinaviska Turistkyrkan