10.00 Bibelstund
Börjar: 2022-01-18 kl 10:00
Slutar: 2022-01-18 kl 11:00
Bibelstund med Asbjörn Johansen."Väckelsetider i Skandinavien". Servering efteråt.

© Skandinaviska Turistkyrkan