Åpen Kafè - Håndarbeidskafè
Börjar: 2022-10-17 kl 11:00
Slutar: 2022-10-17 kl 13:30
• Hyggelig fellesskap og samtaler både i "håndarbeids-kråa" og ellers i kafèen. • Bibliotek • Koble seg opp på WiFi.

© Skandinaviska Turistkyrkan