Åpen Kafè
Börjar: 2022-10-22 kl 11:00
Slutar: 2022-10-22 kl 13:30
Vi serverer risgrøt • Hyggelig fellesskap og samtaler • Bibliotek • Koble seg opp på WiFi. Gisle synger og spiller

© Skandinaviska Turistkyrkan