Åpen Kafè
Börjar: 2023-01-11 kl 11:00
Slutar: 2023-01-11 kl 13:30
• Hyggelig fellesskap og samtaler • Bibliotek • Koble seg opp på WiFi.

© Skandinaviska Turistkyrkan