Hele kirken synger
Börjar: 2023-01-25 kl 19:00
Slutar: 2023-01-25 kl 20:00
Vi samles i kirkesalen til allsang og ønskekonsert. Bjørn Tore og Judith Friberg deltar. Åpen kafè etterpå

© Skandinaviska Turistkyrkan