Årsmöte i annorlunda form

2020-08-10
Vi hade planerat att hålla Skandinaviska Turistkyrkans årsmöte i Fredrikstad den 5 september. Men så blir det inte, på grund av covid-19 och smittorisken. Årsmötet får i stället formen av ett utskick via mejl och vanlig postgång. Där ska styrelsen ge utförlig information om arbetet, och alla får tillgång till sedvanliga årsmöteshandlingar – samt möjlighet att respondera på förslag och framföra egna tankar och idéer.

Jag beklagar förstås att vi denna gång inte kan mötas i sedvanlig ordning och diskutera olika ärenden på det sätt vi brukar – men, som det heter, nöden har ingen lag.

Tack för fortsatta förböner och stöd för ett arbete, som betyder väldigt mycket för väldigt många.


Karl-Georg Winberg 

© Skandinaviska Turistkyrkan