Gudstjänster

Söndagkväll kl 20.00 är det gudstjänst i Templo Ecumenico och den 23 februari fick vi lyssna till Monica Winerdal som predikade. Temat för predikan var - Jesus valde kärlekens väg. Vi läste om när Jakob och Johannes bad om de bästa platserna i himlen, just när Jesus berättat för sina lärjungar om det lidande som väntade honom. Och Jesus gav dem sin stora lektion om tjänande. " Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst ska vara de andras slav." 

Anders Ekstedt ledde mötet och inledning lästes av Astrid Emanuelsson på semester på Gran Canaria.

Torkel Selin sjöng sången Barnatro och preludium och postludium spelades av Stefan Lönnquist på orgel och Leif Persson på trumpet. Anders Ekstedt tackade Leif för den här säsongen då han reser hem om några dagar.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan