Volontärsamling

27 februari hade vi en volontärsamling igen som vi brukar ha varje månad.

Teamledare Anders Ekstedt ledde den och började med att tacka alla för deras trogna insatser. Så gjorde han en resumé över vårterminen så långt och berättade även hur det kommer att se ut fram till säsongens slut med bemanning och program. 

Bengt Kihlström gick igenom lite statistik som visade en markant ökning av nya besökare bl a.

Aud Helland gick igenom ekonomin.

Styrelsen ordförande Karl-Georg Winberg som är på besök talade till oss om vikten av att vara eniga för Herrens skull.

Anders Ekstedt bad Krister Wos Andersson berätta lite om deras satsning på att lära känna den spanska ortsbefolkningen. 

Efter det höll Monica Winerdal ett bibelstudium över Filipperbrevet - Glädjens brev.

*Glädjen över vännerna och bönen

*Glädjen över att få tjäna Gud

*Glädjen i tron

*Glädjen över att kunna ge.

 Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan