Brasilien förr och nu

Tillsammans med Britt-Marie och Ingvar Edvardsson fick vi onsdagen den 25 februari göra en resa i världens femte största land Brasilien. Makarna Edvardsson kom som ung familj till Brasilien och deltog några år  i Sjömanskyrkans arbete i Santos. Britt-Marie berättade om Sjömanskyrkans arbete och Ingvar om besöken han gjorde på båtarna för att nå de skandinaviska sjömännen när de låg i hamn. Resan avslutades i barnhemmet Abrigo Rainka Silvia som är en tillflykt för barn och unga.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan