Gudstjänst

Varje söndag firas skandinavisk gudstjänst i Turistkyrkan i Puerto de la Cruz. Teamet ansvarar för gudstjänsten. Söndagen den 20 februari predikade Marianne Andréas över temat "Livets ord". Christer Andréas har tonsatt och sjöng Johannesprologen. Gunnar Fhager delade en hälsning från den församling i Ukraina som är vänförsamling med Gunnar och Berits hemförsamling i Fiskebäck. En förbön hölls för Ukraina och många ljus tändes för olika förbönsämne, små ljus runt det större Jesus-ljuset. Det dukades fram ett gott kyrkkaffe.  Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan