Årsmötet

Skandinaviska turistkyrkan hade sitt årsmöte i Arvika den 17 september. Det var dryga 90 röstberättigade samt 29 fullmakter. Marianne Andreas ledde årsmötet. Vi fick en ny ordförande efter Karl-Georg Winberg. Det blev Krister Andersson som tidigare varit teamledare och som dessutom bor på Gran canaria på vintern. Gamla teammedlemmar avtackades och nya välkomnades. De nya kan du se på annan plats här på hemsidan. 

På kvällen hade vi en väldigt fin sånggudstjänst som leddes av Annika Bjurling. De fyra ställen som vi bedriver verksamhet på fick medverka med sång och bibelläsning Från oss var det Mogens Nielsen som läste bibelord och delar av Playa Singers sjöng. Arvikaparet Sarah o David Åström sjöng . Husbandet för kvällen bestod av Åströms och Bjurlings! Nye teamledaren i Las Palmas, Åke Samuelsson, avslutade kvällen med en appell. Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan