Gäster

Turistkyrkan har haft flera uppskattade besök under hösten. Under caf'ekvällarna har några blivit intervjuade om sina intressen, arbeten och livserfarenheter. Många intressanta berättelser har vi fått del av. Även i våra gudstjänster har gäster deltagit med sång och musik. Bland gästerna kan nämnas Turistkyrkans ordförande Krister Andersson med fru Kaija.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan