Hjälparbete i Moldavien

Många kom för att lyssna till Solveig och Thord Eiderings intressanta föredrag om hjälpprojektet som Fjällstugan i Jönköping driver i Moldavien. Projektet går ut på att lära flickor och kvinnor att sy med sikte på att så småningom bli självförsörjande. Det gavs också möjlighet att köpa deras välsydda, vackra tygkassar.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan