Gudstjänster våren 2024

Några glimtar från söndagarnas gudstjänster. Gästande turister har glatt oss med sång. En söndag i mars predikade Lasse Levén från Las Palmas. Nattvard firar vi en gång i månaden och kyrkkaffe serveras efter varje gudstjänst.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan