Internationell gudstjänst

Palmsöndagens gudstjänst var en internationell gudstjänst med sång och predikan på 5 språk. En god tradition är, att de språkgrupper som firar gudstjänst i Skandinaviska Turistkyrkan möts inför påsken till en glädjehögtid.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan