Årsmöte i Moss

Skandinaviska Turistkyrkan höll årsmöte i Misjonshuset i Krapfors, Moss, Norge, den 15 september under trevligt värdskap av Evy och Terje Martinsen. Cirka 90 medlemmar hade mött upp i det vackra höstvädret.

Verksamhet och ekonomi för verksamhetsåret 2017 godkändes och lades till handlingarna och ny styrelse valdes med Lars-Ivar Nilsson som ordförande.

Ny budget antogs och medlemsavgiften förblir oförändrad, 250 kr för enskilda och 500 kr för församlingar. I anslutning till årsmötet hölls en välbesökt och mycket uppskattad sånggudstjänst.

 

 Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan