Kjell Gardeland

Familjeterapeuten Kjell Gardeland höll intressant och engagerat föredrag om barns utsatthet.

Barbro och Berne Wilhelmsson gladde oss med medverkan vid flera tillfällen.

Järt Svahn in aktion med sin trumpen. Patrik Almkvist vid basenTillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan