Gudstjänst - vandringstema

Gudstjänsten den 21 januari hade tema av vatten och vandring. Danska pilgrimsprästen Elisabeth Lidell berättade om sitt uppbrott från traditionell prästtjänst till uppgiften som pilgrimspräst. Den stora katedralen, Guds skapelse, har blivit hennes nya kyrkorum. Gunnar Fhager predikade om livets källa, om ett omvälvande möte vid en brunn i Samarien, se Joh. 4. Många förbönsljus tändes och Andens vind rörde vid mångas hjärtan. Det är en glädje att sjunga och be på danska, norska och svenska. Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan