Gudstjänst

Idag, 17 mars, inleddes gudstjänsten med bön för alla dem som drabbats av terroristattacken i Christchurch på Nya Zeeland. Bönen inneslöt även de många som drabbats av våldsam cyklon som krävt hundratals liv södra Afrika. Gunnar Fhager predikade över den kämpande tron och om Guds nåd. Nattvardens gåvor delades och många tände ljus för enskilda böneämnen,för såväl världsläget som för nära och kära. Det är en stor gåva att få gå med allt till Gud i bönTillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan