Ny ordförande och ny lokal i Playa del Inglés


Skandinaviska Turistkyrkan är en ideell, ekumenisk förening, som bedriver evangeliserande verksamhet i Las Palmas, Playa del Inglés och Puerto Rico på Gran Canaria, samt i Puerto de la Cruz på Teneriffa.

Vid föreningens årsmöte i Arvika den 7 september skedde ett skifte på posten som styrelseordförande. Lars Ivar Nilsson från Olingdal överlämnade klubban efter två år (han har varit ordförande också en tidigare period) till Karl-Georg Winberg, Stockholm.

Ett huvudärende som behandlades vid årsmötet var behovet av ny lokal i Playa del Inglés, där verksamheten under många år bedrivits i Templo Ecumenico, en ekumenisk kyrkobyggnad som står under katolsk administration. Förutom gudstjänster och allsångskvällar som Turistkyrkan hållit i Templo Ecumenico under många år har har man också bedrivit verksamhet i den tillhörande kafélokalen – allt från bibelstudier och programverksamhet till kaffeservering och – omåttligt populärt – servering av ärtsoppa och pannkakor på torsdagar.


Sedan en tid tillbaka har Turistkyrkans servering stoppats. Köket håller inte den standard som myndigheterna kräver, och en ny ledning i den katolska kyrkan har en mer restriktiv syn på vilken verksamhet som är lämplig i kaféet, som hänger ihop med kyrkobyggnaden.

Inför den kommande säsongen stod alltså Turistkyrkan utan möjlighet att bedriva en viktig kontaktskapande verksamhet i Playa del Inglés. Men så dök chansen upp att förvärva förstahandskontrakt till en restaurang i närheten. Det skulle kosta 100 000 Euro. Men läget och lokalerna bedömdes som perfekta för Turistkyrkans arbete, och i mitten av juli gick det ut en vädjan om ekonomiskt stöd till cirka 400 medlemmar med särskild knytning till Playa del Inglés.

På några veckor kom det in löften om gåvor på sammanlagt 900 000 kronor. Vid årsmötet den 7 september gavs information om möjligheten till lokalförvärvet. Beslut fattades om ett köp, och innan dagen var slut var den insamlade summan – i löften och kontanter – uppe i drygt 1miljon svenska kronor!

Den 1 oktober intar Turistkyrkan den nya lokalen och gör de smärre justeringar där som krävs. Den 20 oktober kommer verksamheten att dra igång. Gudstjänster och allsångskvällar kommer som tidigare att hållas i Templo Ecumenico, men den nya lokalen ger möjlighet till en kraftigt utbyggd verksamhet med hjälp av teamet på plats och alla volontärer som är engagerade i evangelisation på den populära semesterorten.

För mer info: kontakta Skandinaviska Turistkyrkans nye ordförande
Karl-Georg Winberg, tel. 070-689 08 90
karl-georg.winberg@filadelfia.nu

© Skandinaviska Turistkyrkan