Invigning

Så blev det då äntligen dags för invigning av den nya lokalen. Tidigare teamledaren Arne Johansson ledde festen på ett förnämligt sätt. Han tecknade en fin bild av Turistkyrkans historik och berättade även om det ekonomiska under som gjorde att vi idag har denna lokal. Han tackade särskilt Börje Edvinsson från Svenska Läkarmottagningen för fin support.

Tore Garvare hälsade nye teamledaren Anders Ekstedt välkommen in i uppgiften tillsammans med hustrun Maria. Anders fick så börja sin tjänst med att överräcka en blomma och tacka Arne som tillsammans med  Aud Helland och Bengt Kihlström har arbetat med att hitta ny lokal samt att samla in pengar till densamma. 

Vi sjöng tillsammans med vårt musikteam, Leif Persson, Stig Jirenius, Carl-Olov Hultby och Ullabritt Garvare. Leif spelade tillsammans med Stefan en härlig fanfar och Carl-Olov Hultby sjöng en sång.

Husmor  Lillemor Boman och hennes team serverade en härlig exotisk tallrik och till dessert en god bakelse.

Arne Johansson intervjuade Anders Ekstedt som också delade ett Bibelord. Vi känner stor tacksamhet till Herren och ger Honom all ära för allt detta.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan