Gudstjänster

27/10 sjöng Sture Svensson ” Jag är fri från oro och fruktan” och kompades av Britt Hilmersson på dragspel och Carl-Olov Hultby på gitarr. Ulla-Britt Garvare läste inledningen.

Roland Malmberg från Ölmstad berättade om hur han bemöter sörjande människor i sitt yrkesliv. 

Flera söndagar har vi fått lyssna till kvartettsång  av Carl-Olov och Åsa Hultby, Göran Klemetz och Marina Lönnkvist.

17/11 fick vi besök av Ingvar Holmberg som sjöng och talade om Levande vatten. ”Den som tror på mig, från hans inre ska strömma av levande vatten flyta fram.”
Stefan Lönnkvist och Leif Persson inleder och avslutar alltid mötena med orgel och trumpet.

24/11 predikade Mogens Nielsen om den blinde Bartimeus som fick sin syn igen när han mötte Jesus. Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?”

Elisabet Åhman läste inledningen och bad tillsammans med Eva Johansson.

Vi fick än en gång lyssna till kvartettsång och Göran Klemetz sjöng solo.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan