Vi minns Gun-Britt Holgersson

Fredagen den 1 november hölls en minnesstund över Gun-Britt Holgersson. Hon var tillsammans med sin make Lars-Erik ansvariga för verksamheten i Turistkyrkan under totalt 11 års tid. Paret Holgerssons insats under dessa år var omvittnat mycket uppskattat.

Under minnsestunden som leddes av Turistkyrkans teamledare Nils-Erik Bergman talade två av Gun-Britts nära vänner: Gerd Forsberg och Birgitta Axelius. Clarence Axelius medverkade med sång.

 

Birger Thureson talade efter minnesstunden över ämnet: "Leva livet ut". Han anknöt till Gun-Britts liv och gärning och tog henne som exempel på en person som gjort just detta; Levt livet full tu ända in i det sista.

 

Alla Gun-Britts vänner i Turistkyrkan i Las Palmas lyser frid över hennes ljusa minne.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan