Ljus tänds...

Teamet har förstärks under några veckor av Rune Burgén som kommit som en stor hjälp i såväl det praktiska arbetet som i olika programinslag och med förkunnelse. Under Allahelgonatiden tändes många ljus i Turistkyrkan till minne av dem som gått ur tiden och nu är hemma i Guds himmel. I söndagens gudstjänst predikade Rune om det kristna evighetshoppet. Jesus säger: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mej ska leva om han än dör.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan