Mera bergsvandring

Den 22/11 var det så många som 56 vandrare som fick ett fantastiskt vandringsväder.

Den 13/12 på självaste Lucia-dagen gick sista vandringen för hösten från Hoya Vieja till La Culata, ca7 km. Njut av bilderna!Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan