"Anaga rundt"

Onsdagens programkväll med bildvisning från vandringar i Anaga väckte stort intresse.Turid Aaberge och Inge Oren tog oss med på 14 vandringsturer på Anaga. Det blev också en guidning av alla flotta växter och blommor som finns att hitta längst vägen. Vid samkvämet gavs tillfälle att köpa Turids och Inges bok "Bland tinder och taginaster på Tenerife".Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan