Volontärer och ordföranden

5/12 hade vi glädjen att ha både avgående ordförande Lars-Ivar Nilsson och nytillträdde dito Karl-Georg Winberg på plats när det var dags för volontärsamling.

Lars-Ivar berättade om det grannlaga arbetet att rekrytera nya team-medlemmar och Karl-Georg gav oss en hälsning från Filipperbrevet med en uppmaning att vara eniga i allt. 
Team-ledare Anders Ekstedt redogjorde för vårens medarbetare vilka är Ingvar Holmberg som kommer de första sex veckorna, sedan Monika Winerdal parallellt med Elidas besättning med Stefan Abrahamsson i ledningen och de sista tre veckorna kommer Margit och Rolf Borgström.Tillbaka
 
© Skandinaviska Turistkyrkan